Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Maciej J. Cybulski

Maciej J. Cybulski

Prezydent Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej

Z dużą satysfakcją i przyjemnością obserwowałem profesjonalizm ekipy biorącej udział we wspólnej misji handlowej do Newady. Przygotowane materiały, sposób przekazywania informacji, umiejętności językowe i prezentacyjne - wszystko na wysokim poziomie. Z przyjemnością będziemy z nimi współpracować w przyszłości, mając pewność jakości, pełnym przygotowaniu do misji, czy efektywnej  realizacji innych wspólnych zadań promocyjnych.