Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Marta Majewska

Marta Majewska

Z-ca Burmistrza Hrubieszowa

W ramach dotychczasowej współpracy samorząd w pełni wykorzystywał możliwości, jakie stwarzał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Miasto przekazywało Urzędowi Marszałkowskiemu specyfikacje dotyczące terenów inwestycyjnych, które to propozycje przedstawiane były następnie potencjalnym inwestorom. W zależności od potrzeb zespół pilotów inwestycyjnych z UMWL wspierał Miasto także w organizacji wizyt inwestorów na terenie miasta Hrubieszowa.

Wśród przekazanych przez Miasto specyfikacji znalazł się teren inwestycyjny na ul. Gródeckiej - obszar ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony był pod budowę zakładu produkującego energię elektryczną i energię cieplną, także ze źródeł odnawialnych. Wkrótce po kontakcie z pilotami inwestycyjnymi UMWL w Hrubieszowie pojawili się inwestorzy zainteresowani ww. terenem. Finalnie inwestycja doszła do skutku: teren został wydzierżawiony i planowana jest tam budowa elektrociepłowni.

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta wyznaczony jest pracownik, który upoważniony jest do obsługi inwestorów i z którym bezpośrednio kontaktują się piloci inwestycyjni. Jednocześnie nasi pracownicy biorą aktywny udział we wszystkich szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Urząd Marszałkowski dotyczących obsługi inwestorów.