Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Opinie

Maciej J. Cybulski

Prezydent Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej

Przygotowane materiały, sposób przekazywania informacji, umiejętności językowe i prezentacyjne. Wszystko na wysokim poziomie.                                   ttt

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Bardzo się cieszę z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ponieważ istniała rzeczywista potrzeba uspójnienia działań prowadzonych na rzecz pozyskiwania inwestorów w naszym regionie.

Bartłomiej Jan Kożuchowski

Architekt Prezes SARP

Wyjazd na wielosektorową misję gospodarczą był bardzo ciekawym, budującym i owocnym wydarzeniem dla mojej pracowni architektonicznej. Osobiście jestem pod ogromnym wrażeniem wyjazdu, targów, organizacji, spotkań i wydarzeń. Udział w misji gospodarczej ma bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonych usług przez moją pracownię.

Anna Czyndacka

Współwłaściciel firmy Mikrobit

Misja gospodarcza zorganizowana przez zespół Biznes Lubelskie umożliwiła nam lepsze poznanie branży IT/ICT. Udało nam się zainteresować zagraniczne przedsiębiorstwa naszą kompleksową usługą. Liczymy na dalsze efekty, w tym kontrakty.

Stella Donoghue

Dyrektor Zarządzający Phlexglobal Ltd.

Wybraliśmy Lublin w dużej mierze z uwagi na wsparcie w procesie obsługi inwestora oferowane przez lokalne władze, w tym zespół Biznes Lubelskie. 

Marcin Staniszewski

SDS Optic

W wyniku misji gospodarczej do Chin organizowanej przez Urząd Marszałkowski, firma SDS Optic nawiązała współpracę uwieńczoną sprzedażowym kontraktem handlowym

Andrzej Romańczuk

Starosta Powiatu Włodawskiego

Biznes Lubelskie to niebywale cenna inicjatywa i wyjątkowo trafiona propozycja dla samorządów, a szczególnie dla lokalnego biznesu. W takim małym i położonym z dala powiecie jak nasz – włodawski – gdzie bezrobocie jest duże, a pracodawców mało, tego typu inicjatywa jest szczególnie cenna. 

Roman Bocian

Powiat Łukowski

Z przyjemnością uczestniczyłem w organizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego przy współudziale PwC róznego rodzaju wydarzeniach. Szczególnie cenne były panele z udziałem ekspertów.

Teresa Ponikowska

Gmina Serokomla

Inicjatywa Biznes Lubelskie to dla Gminy Serokomla przede wszystkim wymiana informacji o terenach inwestycyjnych oraz wsparcie szkoleniowe przedsiębiorców i pracowników administracji samorządowej. 

Dariusz Wróbel

Burmistrz Opola Lubelskiego

Podstawowym sukcesem jest wypracowana sieć współpracy pomiędzy pracownikami samorządów, oraz pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy, pomysłów, sprawia, iż dotarcie z ofertą inwestycyjną jest prostsze

Strony